Technické podmienky Beh

názov pretekov : INOV-8 Beh Súľovskými skalami, 4.ročník

organizátori : SCK CYKLO TOUR Súľov-Hradná, Kotešová 541, 013 61, IČO: 37802411 a ARAVIS, s.r.o., Kotešová 541, 013 61, IČO: 36376621

riaditeľ pretekov : Ing. Slavomír Strečanský, tel.: +421/903/550411, e-mail: cyklotour (zavináč) cyklotour.sk

 

štart : 13.10.2018, Súľovnámestie pri Kultúrnom dome

- 10.00 h. –  17 km / 850 m

- 10.40 h. – 10,5 km / 500 m

- 11.00 h. – 6,7 km / 200 m

Trasu si je nutné zvoliť pred štartom, v prihláške či pri prezentácii!

Štarty Detského behu budú realizované medzi štartmi veľkých trás !

 

prihláškyPre úspešné prihlásenie je potrebné potvrdiť súhlas s podmienkami účasti na pretekoch a súhlas so spracovaním osobných údajov a zverejnením ich časti. Za osoby ku dňu prihlásenia mladšie ako 18 rokov potvrdzuje súhlas zákonný zástupca! Text informovaného súhlasu nájdete na konci tejto stránky v časti "upozornenia" a v prihláškovom systéme nad prihláškovým formulárom.

Použite prosím náš internetový prihláškový systém Prihlasovanie na Detský beh nájdete tu. Účastník (SVK, CZE) je za kompletne prihláseného považovanýkeď zaplatené štartovné a organizátor o tom vie! Rozhodujúci je dátum prijatia platby organizátorom, nie dátum jej odoslaniaUzávierka internetového prihláškového systému je 12.10.2018 o 16.45 hod. Prihlásiť sa ale ešte môžete v tento deň na prezentácii v Súľove v čase: 17.00 - 21.00 hod. 

sobotunie je možná nová registrácia v prihláškovej databázeAk nechcete platiť štartovné dopredu, využite prosím možnosť zaregistrovať sa cez prihláškový systém do termínu jeho uzávierkyštartovné (už najvyššiu hodnotu) si môžete zaplatiť až v sobotu ráno pred štartom!

Účastnícitrvalým pobytomobciach Súľov - Hradná a Jablonové majú nárok na 50% zľavu na štartovnom! V prihláškovom systéme si vyberte aktuálnu sumu pre danú trasu a zaplaťte 50% z nej.

 

štartovné:

17 km / 850 m

13 € / 350 CZK uhradené / prihlásení* do 14.09.2018  s darčekmi

16 € / 430 CZKuhradené / prihlásení* 15.09. - 08.10.2018  s darčekmi

19 € / 500 CZK prihlásení 09. - 12.10.2018  s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii - aj v sobotu 13.10.2018!

 

10,5 km / 500 m

11 € / 300 CZK uhradené / prihlásení* do 14.09.2018  s darčekmi

14 € / 380 CZKuhradené / prihlásení* 15.09. - 08.10.2018  s darčekmi

17 € / 450 CZK prihlásení 09. - 12.10.2018  s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii - aj v sobotu 13.10.2018!

 

6,7 km

8 € / 215 CZKuhradené / prihlásení* do 14.09.2018  s darčekmi

10 € / 270 CZKuhradené / prihlásení* 15.09. - 08.10.2018  s darčekmi

12 € / 320 CZK prihlásení 09. - 12.10.2018  s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii - aj v sobotu 13.10.2018!

 

1. Účastníci zo Slovenska môžu platiť vkladom, či prevodom na účet v EUR: 0301720001/5600, PRIMA banka, IBAN: SK67 5600 0000 0003 0172 0001, SWIFT/BIC: KOMASK2X, názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !

2. Účastníci z Českej republiky majú možnosť platiť vkladom, alebo prevodom na účet v CZK: 1987103001/5500, Raiffeisenbank, IBAN: CZ66 5500 0000 0019 8710 3001, SWIFT/BIC: RZBCCZPP názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !

*3. Účastníci z ostatných krajín platiapri prezentácii. Výška štartovného závisí od dátumu prihlásenia sa cez prihláškový systém.

Ako variabilný symbol použite dátum narodenia v tvare: DDMMRRRR. Štartovné ( - storno poplatok 3 € / 80 CZK ) vraciame po podujatí len po ospravedlnení sa do 10.10.2018! Odhlásenie prosím pošlite na e-mailovú adresu organizátora aj s údajmi potrebnými na vrátenie štartovného. Pri neúčasti štartovné nevraciame! V prípade neorganizovania behu z dôvodu vážnych nepredvídateľných okolností ( živelná pohroma, epidémia, ohrozenie bezpečnosti štátu ... ) sa štartovné nevracia!

 

DETSKÝ BEH

- štartovné 1 € sa platí pri prevzatí čísla na prezentácii. V štartovnom je: pamätná medaila-magnetka, čelenka od značky GARMIN, štartovné číslo, občerstvenie (ovocie, doboška, džúsik), teplé sprchy, zdravotnícke zabezpečenie

 

pamätné tričko : Aj tento rok si môžete cez prihláškový systém objednať pamätné tričko zo 4. ročníka INOV-8 Behu Súľovskými skalami. Tričko nie je zahrnuté v štartovnom. Novinkou je možnosť objednať pánske aj dámske tričko ! Jeho cena je 6 € / 160 CZK a platí sa vopred, samostatne, nie spolu so štartovným! Variabilný symbol platby použite prosím rovnaký ako pri štartovnom - DDMMRRRR.

 

štartovné obsahuje : gel NUTREND Carbosnack, tyčinka NUTREND Voltage, čelenka od značky GARMIN, pamätná medaila-magnetka, štartovné číslo, jednorazový elektronický čip, občerstvenie na trasách, jedlo + nápoj v cieli, teplé sprchy, zdravotnícke zabezpečenie a nápoj NUTREND Carbodrinx (len pre prvých 500 účastníkov zo Slovenska a Čiech so zaplateným štartovným!!!)

 

prezentácia : Súľov, kultúrny dom: piatok 12.10.2018, 17.00 - 21.00 hod.

             vopred prihlásení: sobota 13.10.2018, 08.00 - 10.45 hod.

Prezentácia končí pre každú trasu 10 minút pred jej štartom! Ešte pred prezentáciou si v prihláškovom systéme prekontrolujte svoje údajeaj stav platby štartovného. V prípade chybyúdajoch sa prosím neprihlasujte druhý krát, ale kontaktujte nás cez e-mail: cyklotour @ cyklotour.sk. V prípade nezrovnalostiplatbe štartovného nás tiež kontaktujte e-mailom!

 

čipPri vydaní čipu nie je potrebná záloha. Používame jednorázové nevratné čipy, ktoré budú umiestnené na štartovných číslach. Lístky na jedlo a nápoje budú súčasťou štartovného čísla. Spracovanie výsledkov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK - ČASOMIERA, s.r.o., IČO: 51038919 Na prezentácii budete pri prevzatí čísla s čipom podpisovať súhlas so spracovaním časti Vašich osobných údajov (meno, priezvisko, rok narodenia, kategória, mesto/klub a národnosť) a ich zverejnením na webe (bez roku narodenia!) pre uvedeného zmluvného partnera. Bez tohto súhlasu Vás nemôžeme zaradiť do štartovej a tým pádom ani výsledkovej listiny. Ďakujeme za porozumenie.

 

občerstvenie : trasa: 17 km - 3x, 10,5 km - 2x, 6,7 km - 1x

V cieli na Vás čaká mäsité jedlo, alebo vegetariánske rizoto a nápoje: pivo / nealko.

 

KATEGÓRIE :

TRASA 17 km

A17: muži do 39 rokov (1979 a mladší)

B17: muži 40 - 49 rokov (1978 - 1969)

C17: muži 50 - 59 rokov (1968 - 1959)

D17: muži 60 rokov a viac (1958 a starší)

ZF17: ženy do 34 rokov (1984 a mladšie)

ZG17: ženy 35 - 49 rokov (1983 - 1969)

ZH17: ženy 50 rokov a viac (1968 a staršie)

 

TRASA 10,5 km

J10: juniori do 18 rokov (2000 a mladší)

A10: muži 19 - 39 rokov (1999 - 1979)

B10: muži 40 - 49 rokov (1978 - 1969)

C10: muži 50 - 59 rokov (1968 - 1959)

D10: muži 60 rokov a viac (1958 a starší)

ZJ10: juniorky do 18 rokov (2000 a mladšie)

ZF10: ženy 19 - 34 rokov (1999 - 1984)

ZG10: ženy 35 - 49 rokov (1983 - 1969)

ZH10: ženy 50 rokov a viac (1968 a staršie)

 

TRASA 6,7 km

M7: chlapci do 14 rokov (2004 a mladší)

J7: juniori 15 - 18 rokov (2003 - 2000)

A7: muži 19 - 39 rokov (1999 - 1979)

B7: muži 40 - 49 rokov (1978 - 1969)

C7: muži 50 - 59 rokov (1968 - 1959)

D7: muži 60 rokov a viac (1958 a starší)

ZM7: dievčatá do 14 rokov (2004 a mladšie)

ZJ7: juniorky 15 - 18 rokov (2003 - 2000)

ZF7: ženy 19 - 34 rokov (1999 - 1984)

ZG7: ženy 35 - 49 rokov (1983 - 1969)

ZH7: ženy 50 rokov a viac (1968 a staršie)

 

DETSKÉ PRETEKY

Dĺžka trás je informatívna!

MD1 - Baby dievčatá  (2014 a mladšie) - trať 50 m v sprievode rodičov

M1 - Baby chlapci  (2014 a mladší) - trať 50 m v sprievode rodičov

MD2 - Mikro dievčatá  (2013 - 2012) - trať 100 m 

M2 - Mikro chlapci  (2013 - 2012) - trať 100 m

MD3 - Mili dievčatá  (2011 - 2010) - trať 200 m

M3 - Mili chlapci  (2011 - 2010) - trať 200 m
 
MD4 - Mini dievčatá  (2009 - 2008) - trať 400 m
 
M4 - Mini chlapci  (2009 - 2008) - trať 400 m
 
 

 

upozornenia :

INFORMOVANÝ SÚHLAS ÚČASTNÍKA PRETEKOV

Odoslaním prihlášky potvrdzujem, že INOV-8 Behu Súľovskými skalami sa zúčastňujem na vlastné nebezpečenstvo za plnej cestnej premávky, budem rešpektovať pokyny usporiadateľov, rozhodcov a polície, odpadky budem zahadzovať len na občerstvovacích staniciach a miestach na to určených a dôkladne som sa oboznámil -a s podmienkami pretekov.

Odoslaním prihlášky dobrovoľne súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre prevádzkovateľa (SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná, o. z., IČO:37802411) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasím so zverejnením časti mojich osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na svetelnej výsledkovej tabuli a na webovej stránke pretekov. Súhlasím aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasím aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná, o. z., IČO:37802411). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom (cyklotour @ cyklotour.sk). Za osoby ku dňu prihlásenia mladšie ako 18 rokov musí tento súhlas potvrdiť zákonný zástupca.

ďalšie upozornenia:

- Trasa vedie chráneným územím, v niektorých úsekoch aj v najvyššom 5. stupni ochrany, preto buďte ohľaduplní ku prírode a jej obyvateľom! Vyhadzovanie odpadu mimo občerstvovacích staníc a iných na to určených miiest bude riešené diskvalifikáciou!

- Organizátor neručí za škody účastníkom a sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené.

- Účastníci v čase štartu vo veku 14 rokov a mladší môžu štartovať len na trase 6,7 km a iba v sprievode dospelej osoby. Táto osoba musí byť tiež riadne prihlásená. Meno dieťaťa a sprevádzajucej osoby je kvôli identifikácii počas pretekov potrebné uviesť v prihláškovom formulári do poznámky u oboch štartujúcich!

- Za štart účastníka v čase štartu vo veku 17 rokov a mladšieho zodpovedá jeho zákonný zástupca. Pri prezentácii bude potrebné predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

- Súhlas s upozorneniami a podmienkami účasti na 4. ročníku INOV-8 Behu Súľovskými skalami potvrdíte odoslaním prihlášky cez internetový prihláškový systém, či registráciou na prezentácii.


Ďakujeme za porozumenie.
SCK CYKLO TOUR SúľovARAVIS s.r.o.