Warunki techniczne

Start : 24.06.2017, Súľovplac przy domie kultury

- 09.00 h. - 84 km / 3170 m
- 09.15 h. - 60 km / 2380 m
- 10.30 h. - 35 km / 1350 m
- 10.45 h.19 km / 570 m

Trasę należy wybrać sobie z góry, w zgłoszeniu czy podczas prezentacji!

 

Zgłoszenia : Proponujemy Państwu internetowy zgłoszeniowy system, gdzie jest też kontrola opłaty startowej i Waszych danych. Zamknięcie zgłoszeniowego systemu jest 23.06.2017r. o godz.16.00. Ale w sobotę już nie ma możliwości zgłoszenia! Jeśli jesteś już zarejestrowana w internetowym zgłoszeniowym systemu, możesz zapłacić oplatu startowu w sobotę rano przed startem.

 

Opłata startowa :

84 km / 60 km / 35 km

13 € zgłoszeni do 01.06.2017 z prezentami

17 € zgłoszeni w terminie 02.06. - 16.06.2017 z prezentami

21 € zgłoszeni w terminie 17.06. - 23.06.2017 z prezentami

 

19 km

10 € – zgłoszeni do 01.06.2017 z prezentami

14 € zgłoszeni w terminie 02.06. - 16.06.2017 z prezentami

18 €zgłoszeni w terminie 17.06. - 23.06.2017 z prezentami

 

Uczestnicy z zagranicy (nie CZE) płacąpodczas prezentacji. Wysokość opłaty startowej zależy od  daty zgłoszenia się poprzez zgłoszeniowy system.

 

Opłata startowa obejmuje : prezenty - AUTHOR, ŠKODA, NUTREND, NIKA, CYKLOSTAR, numer startowych, wypożyczanie chipu elektronicznego, poczęstunek na trasie, posiłek + napój na mecie, serwis, zabezpieczenie zdrowotne

 

Prezentacja : Súľov, dom kultury : piątek 23.06.2017, 17.00 - 21.00 godz.

zgłoszeni przed imprezą : sobota 24.06.2017, 07.30 - 10.30 godz.

 

Chip : Przy wydaniu chipu już nie jest potrzebny zastaw. W tym roku po raz pierwszy używać jednorazowych chipów, które jest przytwierdzone do numeru startowego. Bilety na jedzenie i napoje jest na numerach startowychO mierzenie czasu zatroszczy się spółka VOS-TPK.


Poczęstunek : trasa: 84 km - 7x, 60 km - 5x, 35 km - 3x19 km - 1x

Na mecie oczekuje Was diety miesa / jedzenie wegetariańskie i napój według własnego wyboru.


Kategorie :


TRASA 84 km / 3170 m

AB84: Mężczyzni do 39 lat (1978 i młodsi)

C84: Mężczyzni 40 - 49 lat (1977 - 1968)

D84: Mężczyzni 50 - 59 lat (1967 - 1958)

E84: Mężczyzni 60 lat i więcej (1957 i starsi)

Z84: Kobiety bez żniczy wieku

 

TRASA 60 km / 2380 m

A60: Mężczyzni do 29 lat (1988 i młodsi)

B60: Mężczyzni 30 - 39 lat (1987 - 1978)

C60: Mężczyzni 40 - 49 lat (1977 - 1968)

D60: Mężczyzni 50 - 59 lat (1967 - 1958)

E60: Mężczyzni 60 lat i więcej (1957 i starsi)

ZF60: Kobiety do 39 lat (1978 i młodsze)

ZG60: Kobiety 40 - 49 lat (1977 - 1968)

ZH60: Kobiety 50 lat i więcej (1967 i starsze)

 

TRASA 35 km / 1350 m

J35Chłopcy do 18 lat (1999 i młodsi)

A35Mężczyzni 19 - 29 lat (1998 - 1988)

B35Mężczyzni 30 - 39 lat (1987 - 1978)

C35Mężczyzni 40 - 49 lat (1977 - 1968)

D35Mężczyzni 50 - 59 lat (1967 - 1958)

E35Mężczyzni 60 lat i więcej (1957 i starsi)

ZJ35Dziewczyny do 18 lat (1999 i młodsze)

ZF35Kobiety 19 - 39 lat (1998 - 1978)

ZG35Kobiety 40 - 49 lat (1977 - 1968)

ZH35Kobiety 50 lat i więcej (1967 i starsze)

TIR35Mężczyzni bez różniczy wieku o wadze na starcie od 100 kg w górę            bez roweru  :-)

 

TRASA 19 km / 570 m

M19: Chłopcy do 14 lat (2003 i młodsi)

J19: Chłopcy 15 - 18 lat (2002 - 1999)

A19: Mężczyzni 19 - 29 lat (1998 - 1988)

B19: Mężczyzni 30 - 39 lat (1987 - 1978)

C19: Mężczyzni 40 - 49 lat (1977 - 1968)

D19: Mężczyzni 50 - 59 lat (1967 - 1958)

E19: Mężczyzni 60 lat i więcej (1957 i starsi)

ZM19: Dziewczyny do 14 lat (2003 i młodsze)

ZJ19: Dziewczyny 15 - 18 lat (2002 - 1999)

ZF19: Kobiety 19 - 39 lat (1998 - 1978)

ZG19: Kobiety 40 - 49 lat (1977 - 1968)

ZH19: Kobiety 50 lat i więcej (1967 i starsze)

TIR19Mężczyzni bez różniczy wieku o wadze na starcie od 100 kg w górę            bez roweru  :-)

 

Ceny : Wartościowe ceny rzeczowe w wszystkich kategoriach. Czym dłuższa trasa, tym bardziej atrakcyjne ceny. Tombola będzie podzielona pomiędzy obecnych uczestników po ogłoszeniu wyników.

 

Ostrzeżenia

- Bikemaraton odbywa się na własne ryzyko przy pełnym nasileniu ruchu drogowego.

- Trasa prowadzi obszarem chronionym, na niektórych odcinkach obowiązuje piąty, tj. najwyższy stopień ochrony, a więc należy się odpowiednio zachowywać tak w stosunku do otaczającej przyrody, jak również w stosunku do mieszkańców!

- Odpadki można wyrzucać wyłącznie w punktach bufetowych albo w wyznaczonym miejscu w okolicy startu i mety.

- Uczestnicy zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego, poleceń policjantów, arbitrów i członków sztabu organizacyjnego.

- Organizator nie przejmuje na siebie odpowiedzialności za szkody zaistniałe uczestnikom i osobom towarzyszącym, jak również przez nich wyrządzone.

- Uczestnicy w wieku 14 lat i młodsi mogą startować tylko na trasie 19 km i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

- Za start uczestnika poniżej 17 roku życia odpowiedzialność ponosi jego przedstawiciel ustawowy. Podczas prezentacji należy dołączyć pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego.

- Na całej trasierowerowej obowiązujezawodników kaskrowerowy!

- Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że w trakcie zawodów będzie na trasie obecny serwis fotograficzny partnera imprezy. W związku z tym wyraża zgodę na przesłanie e-mailu informacyjnego przez partnera imprezy z zawiadomieniem o wykonanych zdjęciach.

- Akceptację, ostrzeżenia i warunki udziału w XIX. AUTHOR ŠKODA bikemaratonie Súľovské Skaly potwierdzisz swoim podpisem podczas prezentacji przy odbiorze numeru startowego z chipem.

Dziękujemy za wyrozumiałość.